Home Email this page Print this page Bookmark this page Decrease font size Default font size Increase font size
Noise & Health  
 CURRENT ISSUE    PAST ISSUES    AHEAD OF PRINT    SEARCH   GET E-ALERTS    
 
Read this article

 


    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

The Protective effect of the endoplasmic reticulum stress-related factors BiP/GRP78 and CHOP/Gadd153 on noise-induced hearing loss in guinea pigs

Xue Qiuhong, Li Caihong, Chen Jia, Guo Hongmei, Li Dongqing, Wu Xianglei

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 84 | Page no: 247-255

   This article has been cited by
 
1 TMEM30A is essential for hair cell polarity maintenance in postnatal mouse cochlea
Yazhi Xing, Kun Peng, Qian Yi, Dongzhen Yu, Haibo Shi, Guang Yang, Shankai Yin
Cellular & Molecular Biology Letters. 2023; 28(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Atractylenolide III Attenuates Apoptosis in H9c2 Cells by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress through the GRP78/PERK/CHOP Signaling Pathway
Meng-yu Zuo, Tong-juan Tang, Xiang Wang, Jin-fan Gu, Liang Wang, Jian Chen, Juan Yao, Xiang-yang Li, Peng Zhou, Jin-ling Huang, Guy Cohen
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Glucocorticoids protect HEI-OC1 cells from tunicamycin-induced cell damage via inhibiting endoplasmic reticulum stress
Zhibiao Liu, Bing Fei, Lisheng Xie, Jin Liu, Xiaorui Chen, Wenyan Zhu, Lingyun Lv, Wei Ma, Ziwen Gao, Jie Hou, Wandong She
Open Life Sciences. 2021; 16(1): 695
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Sigma-1 receptor is involved in diminished ovarian reserve possibly by influencing endoplasmic reticulum stress-mediated granulosa cells apoptosis
Lile Jiang, Jinquan Cui, Cuilian Zhang, Juanke Xie, Shaodi Zhang, Dongjun Fu, Wei Duo
Aging. 2020; 12(10): 9041
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Protective Effects of Glucose-Related Protein 78 and 94 on Cisplatin-Mediated Ototoxicity
Junyeong Yi, Tae Su Kim, Jhang Ho Pak, Jong Woo Chung
Antioxidants. 2020; 9(8): 686
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Impact of Endoplasmic Reticulum Stress in Otorhinolaryngologic Diseases
Su Young Jung, Sung Su Kim, Seung Geun Yeo
International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(11): 4121
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Programmed cell death pathways in hearing loss: A review of apoptosis, autophagy and programmed necrosis
Junhao Wu, Jing Ye, Weili Kong, Shouyue Zhang, Yun Zheng
Cell Proliferation. 2020; 53(11)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Methotrexate remediates spinal cord injury in�vivo and in�vitro via suppression of endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis
Fengju Rong, Xue Gao, Kexin Liu, Jintao Wu
Experimental and Therapeutic Medicine. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Protective effect of autophagy on endoplasmic reticulum stress induced apoptosis of alveolar epithelial cells in rat models of COPD
Yao Tang, Qi-Hang Cai, Yong-Jian Wang, Shao-Hua Fan, Zi-Feng Zhang, Meng-Qi Xiao, Jin-Yu Zhu, Dong-Mei Wu, Jun Lu, Yuan-Lin Zheng
Bioscience Reports. 2017; 37(6)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]